Hans Geissel

H_Geissel.jpg

Hans Geissel är professor i fysik vid Justus-Liebig-Universität i Gießen och ledare för FRS-gruppen vid forskningsanläggningen GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung i Darmstadt, Tyskland där han har sin huvudsakliga gärning. 

Hans Geissel promoveras till hedersdoktor för sin framstående forskning inom huvudsakligen subatomär fysik men även atomfysik och tillämpningar inom rymdforskning och tumörterapi. Denna forskning har starka inslag av ingenjörskonst då han har konstruerat den fragmentseparator, FRS, som är ett nödvändigt instrument för att skapa de exotiska atomkärnor som utgör ett av de huvudsakliga forskningsfälten vid GSI. De mest uppmärksammade forskningsresultaten är genomförda med lagrade joner och innefattar precisionsmätningar av mycket kortlivade nukliders massor, den första experimentella observationen av atomärt bundet betasönderfall samt upptäckten av djupt bundna pioniska tillstånd i bly- och tenn-isotoper.

Han är även huvudansvarig inom en aktivitet vid GSI som har till uppgift att uppmärksamma och ge stöd till unga lovande forskare. GSI är för närvarande i en intensiv omdaningsfas genom utvecklingen av Facility for Antiproton and Ion Research, FAIR, en sameuropeisk forskningsinfrastruktur som planeras stå klar omkring 2015. Sverige har deklarerat att man kommer att delta i uppbyggnaden av FAIR. Hans Geissel är projektledare för ett av de centrala forskningsinstrumenten vid FAIR, den nya separatorn Super-FRS som baseras på supraledande teknologi.


Hans Geissel har haft ett mångårigt, nära samarbete med avdelningen för Subatomär fysik vid institutionen för Fundamental fysik och dessutom fungerat som expert- och handledningsresurs för ett flertal Chalmersdoktorander under forskningsvistelser vid GSI. Detta utbyte kommer framgent att utvecklas ytterligare då avdelningen planerar ett intensivt experimentellt program kopplat till Super-FRS vid FAIR.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.