Hans Fog

Hans Fog har haft stor betydelse för svensk arkitekturfoskning och hans insatser inom samhällsplaneringsforskningen har varit grundläggande. Han har bl a tagit fram en modell för färgsystematik. Efter utbildning vid Konsthögskolan och arkitektstudier vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm började han egen konsultverksamhet. Vid Statens Institut för Byggnadsforskning, SIB, ansvarade han för forskningen inom området samhällsplanering. Han var några år professor i stadsbyggnad vid Chalmers, men gick 1978 över till KTH, där han ansvarade för ett projekt inom kommunal planering. Hans Fog har i alla sammanhang hävdat höga krav på forskningens kvalitet och integritet.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.