Haldor Topsöe

Haldor Topsöe, född 1913, dansk kemist och företagsledare, cand. polyt. Köpenhamn 1936, var ingenjör vid Aarhus Oljefabrik 1936-39, rådgivande ingenjör i Köpenhamn från 1940 och är sedan 1972 ordförande i styrelsen för Haldor Topsöe A/S. Han är ledamot i ett stort antal företagsstyrelser, bl a Svenska Varvs utvecklingsbolag och SAS.

Haldor Topsöe hör till förgrundsgestalterna inom nordiskt näringsliv. Med stor klarsyn och kraft hävdar han kopplingen mellan forskning och industriellt företagande. Hans företag utvecklar egna kemitekniska processer baserade på fundamentala kunskaper inom heterogen katalys framtagna vid egna, välutrustade laboratorier. Hans synsätt och verksamhet är på många sätt stimulerande för högskoleforskningen – inte minst vid Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.