Hadar Lidén

Hadar Lidén föddes i Uddevalla 1928. Efter civilingenjörsexamen i skeppsbyggnad från Chalmers arbetade han först hos Lloyd's Register of Shipping, sedan som konstruktör på Eriksbergs Mekaniska Verkstad där han blev chef för Klassavdelningen 1972. Vid sammanslagningen med Götaverken (GVA) 1977 blev han sektionschef vid GVA, en post som han fortfarande fyller.

Vid GVA ersattes snart tankfartygsbyggandet med byggande av bostadsplattformar för Nordsjöns oljefält. Efter "Alexander Kiellands" förlisning 1980 konstruerade GVA en egen plattform efter Hadar Lidéns idéer, somm innebar ett radikalt nytänkande beträffande både strukturell säkerhet och läckstabilitet. Plattformar efter detta koncept har byggts i stort antal, även på licens på andra varv.

Hadar Lidén har fortsatt att vara nyskapande på basis av gedigna kunskaper. Ett exempel är ett originellt, internationellt uppmärksammat koncept för potonbroar över långa avstånd. Det har provats bl a i bassäng med våggenerationer vid institutionen för Vattenbyggnad vid Chalmers. Sådana broar har offererats av GVA för norska fjordar och för en 2,6 km lång förbindelse melan Peloponnesos och grekiska fastlandet. Hadar Lidén är en idérik konstruktör som gjort en bestående insats för off-shore-tekniken.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.