Gustav Lorentzen

Gustav Lorentzen är född 1915 i Norge. Efter civilingenjörsexamen var han under en tioårsperiod anställd vid Fiskeridirektoratet och ansvarade för uppbyggnaden av frys- och kylverksamheten i norsk fiskeindustri efter kriget. 1949 disputerade han för teknologie doktorsgraden vid Norges tekniska högskola (NTH) på en avhandling med titeln "Leveringsgrad og virkningsgrad for kölekompressorer". Detta arbete är ett av de klassiska inom området.

1951 tillträdde han den nyinrättade tjänsten som professor i Köleteknik vid NTH. Hans största vetenskapliga insatser där var till en början klarläggandet av olika aspekter på frysprocesser i fiske- och slakteriindustrin, t ex tider, temperaturer, kvalitet. Därefter inriktades hans verksamhet mot forskning kring isoleringstekniken i olika typer av kyl- och frysanläggningar.

Den mest omfattande delen av hans forskargärning gäller hans mångåriga verksamhet kring komponent- och systemfrågor för kylprocesser, och under senare år också för värmepumpsprocesser. Dessa arbeten har i flera fall varit banbrytande och fått stor betydelse för den internationella utvecklingen inom området. Han har också ansvarat för delar av den norska forskningen inom naturgasområdet och under senare år även intresserat sig för energifrågor i ett större perspektiv på både nationell och global nivå. 1980 drog han sig tillbaka från professuren.

Gustav Lorentzen har i sin mångåriga verksamhet som professor byggt upp institutionen för Köleteknik till att bli en av de största och mest framstående forsknings- och utbildningsorganisationerna i världen på område kyl- och värmepumpteknik. Han betraktas allmänt som nestorn i världen inom dessa forskningsområden. Hans internationella insatser är enastående, inte minst hans arbetsinsatser som mångårig ordförande i International Institute of Refrigeration, IIR. Han har gjort sig känd som en framstående vetenskapsman, föreläsare och organisatör med en utomordentlig känsla för god ingenjörskonst.

Gustav Lorentzen avled 1995.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.