Gunnel Adlercreutz

Gunnel Adlercreutz har gjort betydelsefulla insatser för arkitektur- och byggsektorn både i Finland och internationellt. Hon har i sin egenskap av medlem i flera finska regeringskommittéer för kulturella, arkitektoniska och bygginriktade frågor arbetat för kvalitet i arkitektur och konst. Hon har bland annat varit ämnessakkunnig såväl vid tillsättning av professurer vid Chalmers och Lunds tekniska högskola som vid en utvärdering för Högskoleverket av de svenska arkitektutbildningarna.

Gunnel Adlercreutz är arkitekt och har bedrivit en egen framstående arkitektverksamhet, och fungerar nu som chef för Bygginformationsinstitutet i Finland. Mellan 1993 -99 var hon vice president i Union Internationale des Architectes (UIA).

Sidansvarig Publicerad: ti 19 nov 2019.