Gunnar L Johansson

Gunnar L Johansson är född 1928 i Eskilstuna och blev civilingenjör vid Kungl. tekniska högskolan (KTH) 1955. Gunnar L Johansson har på ett avgörande sätt bidragit till utvecklingen av Volvo. Under första halvan av sin 35-åriga Volvotid har han genererat ett skickligt och intensivt produktionstekniskt och administrationstekniskt problemlösnings- och organisationsarbete med verkningar i hela koncernen. Under den senare delen av sin Volvotid har han på ett framträdande sätt i direktions- och VD-arbetet lett teknisk och administrativ förnyelse som påtagligt har bidragit till Volvos ställning som ett självständigt transportmedelsföretag.
Gunnar L Johanssons managementarbete har hela tiden byggt på ett ingenjörstänkande. De problemställningar Gunnar L Johansson har arbetat med inom Volvokoncernen är exempel på sådana frågeställningar som idag har blivit allt viktigare inom forskningen inom området teknikens ekonomi och organisation. Exempel på sådana frågeställningar är kvalitetsfrågor och produkternas miljöeffekter.

Gunnar L Johansson har även tagit aktiv del i utvecklingen av Chalmers både när det gäller de externa aktiviteterna som Chalmers Industriteknik och Chalmers Teknikpark som de interna i Chalmers Industriella råd och i styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.