Gunnar Hambraeus

Gunnar Hambraeus är född 1919. Han avlade filosofie kandidatexamen i Uppsala 1944 och civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1945.

Gunnar Hambaeus har varit verksam – bland annat – som sekreterare i statens tekniska forskninsgråd, som teknisk attaché vid svenska ambassaden i Washington, som chefsredaktör för Teknisk Tidskrift, som stabschef i International Atomic Energy Agency, Wien, som chef för Ingenjörsförlaget, samt – sedan 1971 – som verkställande direktör (med professors titel) i Ingenjörsvetenskapakademien.

Professor Hambraeus har i över 20 år varit en av våra främsta tekniska informatörer. I hans skriftliga och muntliga framträdanden har teknikens möjligheter och uppgifter – med samhällets behov som mål – slagkraftigt formulerats, alltid på basis av en omfattande och kritisk faktainsamling. Gunnar Hambraeus har genom sitt framstående analys- och informationsarbete bidragit till det beslutsunderlag som i olika situationer har stått till allmänhetens, experternas och politikernas förfogande.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.