Gunnar Engellau

Gunnar Engellau var chef för AB Volvo 1956-71, och var arbetande ordförande i Volvos styrelse. Han ledde, med kombination av teknisk fantasi, organisationsförmåga och affärsbegåvning, Volvokoncernens utveckling till Sveriges största industrikoncern. Gunnar Engellau visade redan under sin tid som verkställande direktör i Svenska Flygmotor AB sin kapacitet som initiativtagare och organisatör av teknisk utveckling, som ledde till nya flygplanskonstruktioner. Hans eminenta förmåga till framsynta bedömningar och beslut i såväl tekniska som ekonomiska spörsmål var avgörande för Volvokoncernens utbyggnad, både organisatoriskt, produktionstekniskt och marknadsmässigt. Gunnar Engellau ägnade stort intresse åt bilsäkerheten.

Gunnar Engellau avled 1988.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.