Gunnar Bark

Gunnar Bark har genom en framstående yrkesprestation lyckats med att utveckla Autoliv till ett framgångsrikt forskningsbaserat företag, som är internationellt ledande genom nya innovativa skyddssystem för fordon med stora personskadereducerande effekter. Den verklsamhet som Gunnar Bark har byggt upp har stor och ökande betydelse för undervisning och forskning inom ett flertal områden vid Chalmers, då inte minst Autolivs nya Safe Center i Vårgårda. Gunnar Barks djupa tekniska insikter och förmåga att utveckla industriell affärsverksamhet på tvärvetenskaplig grund liksom hans globala satsningar möjliggör goda avsättningsmöjligheter nationellt och internationellt för Chalmers civilingenjörer och doktorer.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.