Gudrun Lönnroth

Gudrun Lönnroth promoveras till hedersdoktor för sina viktiga insatser som antikvarie i ombyggnads- och restaureringsprojekt och för sitt omfattande arbete med bevarandeprogram i Göteborg. Genom sina rika kunskaper om Göteborgs bebyggelsehistoria, sitt stora engagemang för bevarande av kulturarvet och sin oförtröttliga utåtriktade bildningsverksamhet, har hennes engagemang kunnat omsättas i praktiken och flera av Göteborgs gamla stadsdelar har kunnat bevaras.


Gudrun Lönnroth utbildades till arkitekt vid Chalmers där hon tog examen 1964. Hon är idag förste antikvarie vid Göteborgs Stadsmuseum med särskilt ansvar för utvecklingen av kunskaper om byggnadsvård, arkitektur- och bebyggelsehistoria. När hon började sin yrkesbana stod många av Göteborgs stadsdelar inför planerade rivningar. Flera av dem kom också att totalsaneras under 1960- och 70-talen och bli platsen för ny bebyggelse. Gudrun Lönnroth har varit en eldsjäl för att förändra synsättet i riktning mot ett ökat bevarande av byggnader och miljöer. Hon har varit en drivande kraft i arbetet med att upprätta bevarandeprogram för Göteborg i flera etapper sedan mitten av 1970-talet.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.