Gro Harlem Brundtland

Gro Harlem Brundtland promoveras till hedersdoktor för sina viktiga insatser kring miljö och hälsa. Dr Gro Harlem Brundtland är läkare, välkänd politiker och f d ordförande i World Health Organization (WHO). Hon har på ett engagerande, nydanande och slagkraftigt sätt arbetat med frågor kring miljö, hälsa och hållbar utveckling.

Gro Harlem Brundtland engagerade sig tidigt i miljöfrågor. I sitt ordförandeskap i FN:s kommission för miljö och utveckling bidrog hon till att begreppet "hållbar utveckling" fick en konkret politisk innebörd och en vid spridning; de ekologiska frågorna kopplades samman med de sociala och ekonomiska, som en förutsättning för ett bra liv för människor.

Hon tilldelades Göteborgs internationella miljöpris 2002 för "sitt visionära och innovativa arbete med att under 1980-talet leda FN:s kommission för miljö och utveckling som lade grunden för hela det nydanande arbetet kring "Agenda 21".

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.