Gösta Nordhammar

Gösta Nordhammar föddes 1921, kom 1945 direkt från Chalmers som nybliven civilingenjör till det nystartade Svenska Textilforskningsinstitutet, TEFO. Senare avdelningschef och laborator var han med om att utveckla och forma TEFO i dialog med TEKO-industrin. Under 1956-57 var han gästforskare vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) och 1959-62 ledde han uppbyggnaden av Chalmers nyinrättade institution för reglerteknik, varefter han återvände till TEFO och var verksam där till sin pensionering 1986.

Gösta Nordhammar forskning har omfattat problem inom fiber-, spinnings- och vävningsteknologi. Han tog tidigt upp kvalitetskontrollfrågor och färgmätningens problem. Han ägnade specialstudier åt elektronisk mätteknik och introducerade den på TEFO. Gösta Nordhammar var en drivande kraft när TEFO och Tekniska Nomenklaturcentralen utarbetade en teknisk textilordlista. Under senare år har han inom området "Teknisk textil" bl a studerat åldrings-, rivnings-, krypnings- och relaxationsegenskaper hos olika tekniska textilprodukter. Genom kvalificerade insatser i över 40 år har Gösta Nordhammar varit av stor betydelse för svensk textilforskning.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.