Göran Lindahl

Göran Lindahl föddes 1945 i Umeå och blev civilingenjör i elektroteknik vid Chalmers 1971. Han har sedan dess arbetat i den elektriska tillverkningsindustrin, först vid ASEA och efter sammanslagningen av ASEA och schweiziska BBC vid ABB Ltd i Zürich. Göran Lindahl är sedan 1988 vice verkställande direktör i ABB och ansvarig för affärsområdet kraftöverföring. Från 1992 har han också det det operativa ansvaret för ABBs Asia-Pacific region.

Göran Lindahl är en hängiven entusiast inom högspänningstekniken. Med personligt engagemang har han drivit fram och handlett utvecklingsprojekt. Vissa av dessa projekt (t ex tyristorstyrda lindningskopplare och kraftkondensatorer, supraledande transformatorer, SPIDER laststyrningssystem, ljusstyrda tyristorer för högspänd likström, aktiva likströmsfilter) är resultat av hans tro på specifika idéer. Göran Lindahl är primus motor i samarbetet mellan elkraftindustrin och den akademiska världen med målet att främja ingenjörsutbildningen och den teknisk-vetenskapliga forskningen för att möta morgondagens behov.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.