Gerhard Ertl

Gerhard Ertl promoveras till hedersdoktor för sina forskningsinsatser inom gränsområdet mellan kemi och fysik, där han tillhör de absolut världsledande forskarna. Speciellt arbetar han med processer som sker på fasta ämnens (t.ex metallers) ytor. Många av hans pionjärarbeten har skett inom heterogen katalys, ett område som är av stor industriell betydelse både inom miljöteknik (bilavgasrening) och kemisk processindustri. Han har studerat både hur enstaka atomer och molekyler växelverkar och reagerar med varandra på ytor och hur större system av miljontals reagerande atomer orsakar rum-tid mönster. Dessa studier har varit utomordentligt viktiga för vår förståelse av hur både relativt enkla och mycket komplexa fenomen sker på ytor, t.ex. självoscillerande och kaotiska fenomen. Professor Ertl är föreståndare för Fritz-Haber-Institut i Berlin och han har fått ett flertal internationella utmärkelser,bl a the Wolf Prize in Chemistry och the Hewlett-Packard Europhysics Prize.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.