Gérard Huet

Gérard Huet promoveras till hedersdoktor för sina viktiga insatser inom datavetenskapen. Dr Gérard Huet är föreståndare för Recherche de Classe Exceptionelle vid INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) vid Rocquencourt i Frankrike. Han är en av de ledande forskarna i världen inom flera områden inom datavetenskapen och är bl a medlem av franska vetenskapsakademien (Académie des Sciences). Hans forskning omfattar bl a lambdakalkyl, typteori, automatisk bevisföring, interaktiva bevissystem och funktionell programmering. 


Dr Huet har under drygt 20 år haft nära kontakt med forskare vid institutionen för datavetenskap vid Chalmers. Han grundade bl a det EU-stödda nätverket "Logical Frameworks" och erbjöd Chalmers att delta. Detta nätverk har varit mycket viktigt för forskningen om typteori och interaktiva bevissystem vid Chalmers och omfattar ca 30 universitet och forskningsinstitut i Europa. Under de senaste åren har dr Huet huvudsakligen ägnat sig åt forskning om språkteknologi och har nära kontakter med forskare inom detta område vid Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.