Geoffrey Boulton

Geoffrey Boulton är Regius Professor of Geology och vicerektor vid University of Edinburgh. Regiusprofessuren är en av de mest prestigefyllda geovetenskapliga lärostolarna i Storbritannien. Professor Boulton är också engagerad i utredningen av en uppbyggnad av ett innovationssystem gemensamt för industri och universitet i Skottland. Detta görs på uppdrag av det skotska parlamentet. I detta uppdrag har kontakter tagits med Chalmers för att utröna hur Chalmers arbetar med dessa frågor. Geologiska institutionen vid Chalmers har framgångsrikt samarbetat med professor Boulton i flera forskningsprojekt.


Professor Boultons forskningsverksamhet har främst handlat om förståelse av hur undergrunden (geosfären) reagerar på inlandsisar och vilken roll som vidsträckta istäcken spelar i klimatsystem. Denna kunskap är väsentlig bl a vid förutsägelser av vad som kan hända ett kärnavfallslager vid extrema framtidsscenarier.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.