Fred Forbat

Fred Forbat är arkitekt, född i Ungern, men sedan 1938 verksam i Sverige. Han har gjort utomordentliga insatser för svensk stadsplanering och framför allt svensk generalplanering. REdan före sin Sverige-anknytning hade han bakom sig en mångårig, även internationellt uppmärksammad verksamhet som arkitekt och samhällsplanerare i Tyskland, Sovjet och Ungern. Han är en mångsidig man, som har en gedigen bildning i arkeologi och konsthistoria, och har som konstnär framträtt som tecknare och grafiker. Fred Forbat har i Sverige genom generalplaner för först Lund och sedan flera andra städer infört nya metoder för analyser och prognoser för samhällsplanering. Med arbetet kring Skövde generalplan blev Fred Forbat en centralgestalt i svensk översiktsplanering. Samtidigt som han kom att betraktas som expert på generalplanering, har han utformat arkitektoniska verk, som utgör prov på humanistiskt präglad omvandling av den internationella funktionalismen.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.