Folke Thulin

Folke Thulin kom 1932 till Göteborg som överingenjör vid mölnlycke Väfveri. Han var verkställande direktör i Mölnlycke 1939-59 och dess styrelseordförande 1960-72.

Folke Thulin insåg tidigt den traditionella svenska textilindustrins svårigheter att konkurrera med motsvarande industrier i låglöneländer. Han inriktade därför faretaget på ett begränsat antal väl valda specialiteter. Sytråd och konfektion var exempel på sådant. Mest framgångsrik har insatsen på hygienområdet blivit, där Mölnlycke har blivit pionjär. Till hygienområdet hör hygien- och sjukvårdsartiklar av många slag samt vardagsvaror för korttids- eller engångsbruk. Traditionella textilmaterial har här ersatts helt eller delvis av andra.

Omstruktureringen och förnyelsen av koncernen har skett under Folke Thulins ledarskap. Han har varit eldsjälen som med klar blick för framtidens förhållanden valt, utvecklat och inspirerat sina medarbetare till att föra koncernen genom alla motigheter till otvetydiga framgångar. Företaget har omstöpts för att framgångsrikt arbeta med nya produkter, nya metoder för marknadsföring, ny tillverkningsteknik samt nya system för planering och kontroll. Under denna omläggning har företaget succesivt även internationaliserats. Det är känt och erkänt att det erfordras mycket stora insatser för att omdana ett utpräglat traditionsbundet industriföretag till att bli innovativt, flexibelt och alert för omvärldens krav. Det är få företagsledare som erbjuds och axlar sådana krävande arbetsuppgifter. Folke Thulins kunnighet och skicklighet har också utnyttjats av ett stort antal organisationer och företag, där han är eller varit engagerad i styrelser.

Folke Thulins sinne för behov av teknisk forskning, utveckling och utbildning har också visat sig i hans betydelsefulla insatser för tillkomsten och utvecklingen av textil forskning och utbildning i vårt land. Att Chalmers har textil utbildning på sitt program och att textilforskningsinstitutet förlades till Götebrg berodde mycket på honom.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.