Erik Johansson

Erik Johansson är internationellt känd genom sin turbokompressor samt det av honom konstruerade kraftgasmaskineriet. Härutöver har han i väsentlig grad bidragit till utvecklingen av den moderna dieselmotorn – speciellt inom området för uppladdningen av dieselmotorer. Hans insatser på detta område har stakt bidragit till att svenskbyggda motorer av hithörande slag idag ska stå på toppen av effektivitet.

Publicerad: to 14 okt 2010.