Erik Johansson

Erik Johansson är internationellt känd genom sin turbokompressor samt det av honom konstruerade kraftgasmaskineriet. Härutöver har han i väsentlig grad bidragit till utvecklingen av den moderna dieselmotorn – speciellt inom området för uppladdningen av dieselmotorer. Hans insatser på detta område har stakt bidragit till att svenskbyggda motorer av hithörande slag idag ska stå på toppen av effektivitet.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.