Erik Hallén

Erik Hallén lade redan tidigt i sina teoretiska forskningar grunden till den moderna elektriska antennteorien genom att visa, att strömfördelningen på en antenn icke alltid är enkelt sinusformad, utan för tjocka antenner kan avvika högst avsevärt från denna form. Han har senare fortsatt studierna av transienta förlopp på antenner, och utvecklat en teori jämväl för inhomogena antenner. Hans arbeten har fått värdefulla praktiska tillämpningar inom signal- och radioteknikens område. De har varit banbrytande och gjort Erik Hallén internationellt känd som en ledande elektromatematiker.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.