Erik Gustav Sundberg

Erik Gustav Sundberg, född 1909 i Helsingborg, blev civilingenjör 1953 vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Efter examen anställdes han vid AB Tudors batterifabrik i Nol utanför Göteborg. År 1939 utnämndes han till överingenjör och platschef i Nol och blev senare disponent. Efter sin pensionering 1975 blev han teknisk konsult i USA.

Erik Gustav Sundberg har gjort framstående insatser inom batteriområdet. Han har beviljats mer än hundra patent. Särskilt uppmärksammade av hans uppfinningar är det s k Pg-röret, som ökar blybatteriets livslängd, olika typer av separatorer, samt en process för tillverkning av torra laddade batterier som kan aktiveras direkt genom påfyllning av syra.

Erik Gustav Sundberg har även varit en initiativrik och kunnig företagsledare. Genom hans insatser kunde AV Tudor knyta till sig många andra företag via licensavtal och tekniskt samarbete till en internationell grupp som väl kunde hävda sig i konkurrensen med de stora batteri-koncernerna.

Sidansvarig Publicerad: fr 28 aug 2020.