Elmer W Engstrom

Elmer Engstrom har i sin verksamhet inom Radio Corporation of America – numera RCA Corporation – som chef för bolagets forskningslaboratorier initierat och lett en enorm utveckling inom radiotekniken. Bland hans insatser kan nämnas nykonstruktioner av radiosändare och radiomottagare, ljudfilmsteknik, radar, radiorör och television. Bland annat genomförde han i USA omkring 1950, att systemet för färgtelevision icke blev mekaniskt utan helt elektroniskt, vilket haft världsomfattande betydelse för denna teknik. Elmer Engstrom, som är svenskättling, har berett möjligheter för många svenska gästforskare att arbeta vid RCA’s laboratorier, och har många kontakter med svensk elektoteknisk forskning. Hans skapande insatser inom en av världens största elektrotekniska industrier har varit grundläggande för vår tids oerhörda utveckling på radiokommunikationernas område.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.