Elias Burstein

Elias Burstein från Philadelphia, USA, föddes 1917 och har sin grundutbildning från Brooklyn College och Kansas University och studerade 1941-43 vid Massachusetts Institute of Technology (MIT). Under kriget knöts han som forskare till Office of Scientific Research och senare till Naval Research Laboratory.

Han utnämndes 1958 till professor vid University of Pennsylvania, där han fortfarande är verksam. År 1963 startade han den numera internationellt ledande tidskriften Solid State Communications, för vilken han fortfarande är huvudredaktör. Han har haft framträdande befattningar inom American Physical Society och är ledamot av National Academy of Sciences.

Elias Burstein har utfört grundläggande forskning inom områdena gitterdynamik, halvledarfysik, fotokonduktivitet, magnetooptiska fenomen, samt infraröd och akustisk Raman-spektroskopi. Elias Burstein och hans forskargrupp har sedan 20 år tillbaka haft ett omfattande samarbete med forskare vid Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.