Edward F Crawley

Hedersdoktor 2006

Edward F Crawley är professor i Aeronautics and Astronautics vid Massachusetts Institute of Technology i Cambridge, USA samt ledare för Cambridge-MIT Institute. Crawley har och har haft en rad uppdrag i olika vetenskapliga kommittéer, som the NASA Technology and Commercialization Advisory Committee (TCAC) och är även ledamot i den svenska Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. År 1980 var han finalist i NASA:s uttagning av astronauter.

Motivering
Edward F Crawley promoveras till hedersdoktor för sina insatser med att förnya grund- och forskarutbildning. Hans stora insats har varit som initiativtagare till, medverkande i och inspirationskälla för CDIO-projektet. CDIO betyder Conceive, Design, Implement, Operate, som på svenska uttrycks: Planera, Utveckla, Tillverka, Driva.

Inom detta projekt har en modell för ingenjörsutbildning tagits fram som knyter samman teori och praktik. Modellen kännetecknas av att studenterna tillägnar sig tekniska kunskaper och generella kompetenser i den tekniska kontext där de kommer att arbeta. Projekt för produktframtagning där utveckling, tillverkning och testning ingår spelar en central roll. Chalmers civilingenjörsprogram i maskinteknik har deltagit i projektet, och har därigenom kunnat göra en rad förändringar som höjt kvaliteten i undervisningen.

På Chalmers har projektet också lett till att Prototyplabbet byggts, en i Sverige unik lärandemiljö. Dessutom har konkreta studentprojekt startats enligt CDIO:s tankar om teori och praktik, exempelvis Formula Student och Ecocar.

CDIO-projektet har och kommer att ha stor betydelse för svensk ingenjörsutbildning i stort, inte minst genom att Högskoleverket valde att använda CDIO:s självvärderingsmodell som en del av utvärderingen av samtliga svenska civilingenjörsprogram 2005.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.