Edmund Kaiser

Edmund Kaiser är en internationellt välkänd forskare, uppfinnare och industriledare inom den medicinska tekniken. Det av honom startade företaget, Kaisers laboratorium A/S i Köpenhamn, levererar elektroniska instrument för registering och analys av bioelektriska signaler – främst EEG (elektroencefalogram) – till kliniker och laboratorier i många länder. Som forskare har Edmund Kaiser gjort banbrytande insatser på områdena EEG, EMG (elektromyografi) och protesforskning. Han har sedan flera år nära samarbete med Sahlgrenska sjukhuset och Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.