Edmund Kaiser

Edmund Kaiser är en internationellt välkänd forskare, uppfinnare och industriledare inom den medicinska tekniken. Det av honom startade företaget, Kaisers laboratorium A/S i Köpenhamn, levererar elektroniska instrument för registering och analys av bioelektriska signaler – främst EEG (elektroencefalogram) – till kliniker och laboratorier i många länder. Som forskare har Edmund Kaiser gjort banbrytande insatser på områdena EEG, EMG (elektromyografi) och protesforskning. Han har sedan flera år nära samarbete med Sahlgrenska sjukhuset och Chalmers.

Publicerad: to 14 okt 2010.