Dominique Guillemaud-Mueller

Dominique Guillemaud-Mueller promoveras till hedersdoktor för sina viktiga insatser bl a inom exotiska atomkärnor. Dr Dominique Guillemaud-Mueller , ledare för Institute de Physique Nucleaire i Orsay, Frankrike. Hennes vetenskapliga arbeten behandlar exotiska atomkärnor och är internationellt mycket välkända. Dr Guillemaud-Mueller samarbetar sedan drygt 15 år med avdelningen för subatomär fysik på Chalmers. Avdelningen och dr Guillemaud-Mueller har gjort gemensamma experiment i Frankrike och har haft ett omfattande utbyte av forskarstuderande som fått möjlighet att arbeta med analys av data och gjort teoretiska tolkningar av forskningsresultaten.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.