Hedersdoktorer

Teknologie hedersdoktorat vid Chalmers tekniska högskola ges som ett erkännande för en mycket framstående och djupgående yrkesprestation med anknytning till Chalmers ämnesmässiga kompetensområden. Det bör även sedan tidigare finnas ett kontaktnät mellan den som utnämns till teknologie hedersdoktor och Chalmers.

Hedersdoktor, doctor honoris causa, blir dels sådana vetenskapsmän, huvudsakligen från andra länder, som svenska universitets- och högskoleforskare knutit kontakt med i sin verksamhet, dels andra personer, som inte uppnått doktorsexamen genom formella prestationer men som man gärna vill knyta till forskningsgemenskapen. Praxis när det gäller vilka prestationer man vill hedra kan skilja sig mellan lärosätena.

Några regler gäller dock över hela linjen. Det är alltid fakulteterna själva som utser hedersdoktorer, inte rektor eller universitetsledningen i övrigt. Eftersom Sverige är ett litet land tillämpar man riksgiltighet. Den som exempelvis blivit filosofie doktor efter avlagda prov vid ett svenskt universitet kan inte utses till filosofie hedersdoktor vid ett annat svenskt lärosäte.


Fakultetsrådet utser teknologie hedersdoktorer vid Chalmers och följande personer har genom åren utnämnts.


Kontaktperson: Erika Hansson, telefon 031-772 2746, erika.hansson@chalmers.se


 

2022

2021

Heinz-Wilhelm Hübers

2020


2019 
Attilla Incecik
Olof Bergstedt

Tomoko M. Nakanishi 

2016

 

2015

2014

 

Simon Tavaré

2013

 
 
 
 

2012

 

Leif Johansson
Geetam Tiwari
Peter Catto

 

2011

 

Kathryn E. Hare
Mathias Uhlén
Ingemar Andersson

 

2010

 

Kojiro Nishina
Chrisna du Plessis
Hans Geissel

 

2009

 

Reiko Kuroda
Bernhard Palsson
Anders Tjellström

 

2008

 

Kathleen M. Eisenhardt
Bruno Scrosati
Ingrid Skogsmo
Mateo Valero

 

2007

 

Dan Sten Olsson
Cynthia Mitchell
Richard N Zare
Helmut Neunzert

 

2006

 

Edward F Crawley
Tore Eriksson
Christine Wennerås
Agnes Wold

 

2005

 

Anne-Grete Hestnes
Marie Rådbo
Olle Thomsson
Hans Wallstén

 

2004

 

Olle Anderson
Gro Harlem Brundtland
Gérard Huet
Dominique Guillemaud-Mueller
David C Langreth
John Villadsen

 

2003

 

Gerhard Ertl
Birgit Jacobson
Gudrun Lönnroth
Rune Monö

 

2002

 

Geoffrey Boulton
Patsy Healy
David Marks
Marie-Paule Pileni
Annika de Ruvo

 

2001

 

Gunnel Adlercreutz
Stanley Deser
Harry Frank
Bert Hansson
Margot Wallström

 

2000

 

David Ashley
Ingemar Carlehed
Inger Hayman
Johan Karlberg
Karl Johan Åström

 


1995

Sven-Erik Andersson
Per-Ingvar Brånemark
Marit Paulsen
Achim Richter

1994

Margareta Biörnstad
Jan Gezelius
Chuan Sheng Liu
Rolf Mellde

1993

Kenneth D Eason
Knut Jacobsson
William M Kahan
Tomas Kurucsev
Göran Lindahl

1992

Thomas J Allen
Per Gillbrand
Per Svedberg

1991

 Hans Granum
Åke Lundqvist
Östen Mäkitalo

1990

Arne Brändström
Mat Darveniza
John W Wilkins

1989

Karl-Evert Flinck
Theodore E Harris
Anders Hård
Hadar Lidén
Gösta Nordhammar

1988

Tamás Dragonits
Håkan Frisinger
Gustav Lorentzen
Robin Milner

1987

Olof Dahlsjö
Olgierd C Zienkiewicz

1986

Robert Angus Buchanan
Bohdan Lewicki
Sigvard Smedsfelt
Haldor Topsöe

1985

Erik Berglund
James H Bramble
Gregory Choppin
J James Gibson
Stig Ingemansson
Alf Åkerman

1984

Pier Luigi Cervellati
Nils Henriksson
Jonas Verner Norrby
E C G Sudarshan
William Henry Wittrick

1983

Bogdan Baranowski
Sven-Olof Kronogård
Jacques-Louis Lions
John A Schellman
Erik Gustav Sundberg


1982

Elias Burstein
Ulla Cyrus-Zetterström

Ivar Holand

Alec W Skempton

Vadim N Tsytovich

1980

Per Brüel
Michael Field
Hugo Larsson
Sigvard Strandh

1979

Odd Brochmann
Ray W Clough
Duncan Dowson
Sigvard Hellestam
Mats Hillert
Uno Ingard
Lennart Johansson
Hans Lindgren
Torsten L Lindström
Björn Lundvall
Norman H March
Carl-Olof Morfeldt
Ingemar Petersén
Karl Stenstavold
Brita Åkerman

1978

Erik Ahlsén
Wilhelm Haglund
Bo Simmingsköld
Hans Werthén
Åke Åberg

1976

Orvar Dahle
Tore Lauritzson
Charles Massonnet

1975

Nils Einar Eriksson
Gunnar Hambraeus

1974

Sigvard Eklund
Sven Persson
Isac Rosén
Folke Thulin

1972

Gunnar Engellau
Fred Forbat
Edmund Kaiser
Lennart Stockman

1970

Elmer W Engstrom
Erik Hallén
Curt Rosenblad

1968

Ulf Bjuggren
Victor Hasselblad
John Stålblad

1966

Gunnar Jancke
Nils Svensson

1963

Martin Fehrm
Erik Johansson
Torsten Källe

1960

Sixten Ulfsparre
Åke Vrethem

1957

Emil Alm
Georg A Richter
Ivar Tengbom
Axel Wenner-Gren

1951

Anker Engelund
Henning Franzén
Bror Holmberg
Richard Söderberg

Sidansvarig Publicerad: to 24 feb 2022.