David C Langreth

David C. Langreth promoveras till hedersdoktor för sina viktiga insatser inom kondenserade materiens teori. Professor David C. Langreth forskar vid Rutgers University, New Jersey, USA. Han är en excellent forskare med stor bredd, skicklighet och erfarenhet inom den kondenserade materiens teori. Särskilt anmärkningsvärda är hans insatser inom mångpartikelfysik, täthetsfunktionalteorin, transportteorin samt ytfysiken. 

Professor Langreth har ett stort kontaktnät med Chalmers och arbetar med forskare inom flera samarbetsprojekt över en bred front och med ett omfattande utbyte av forskare och forskarstuderande.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.