Curt Rosenblad

Curt Rosenblad är uppfinnare och konstruktör av värmeteknisk apparatur. Redan under slutet av 1920-talet utvecklade han spiralvärmeväxlaren, som han under årens lopp förbättrat avsevärt, och som ännu är den för vissa ändamål bäst ägnade värmeväxlarekonstruktionen. Curt Rosenblad insåg tidigt de syrafasta stålens möjligheter vid konstruktion av värmeväxlare. Han har gjort olika andra uppfinningar, som starkt förbättrade värmeekonomien inom cellulosatekniken. Hans blåskondensorsystem för att tillvarataga de stora värmekvanititeter, som snabbt frigöres, när lut och massa blåses ut ur sulfatkokare, torde idag användas på de flesta av världens sulfatfabriker. Även inom sulfitindustrin har Curt Rosenblad och hans företag utvecklat ett flertal konstruktioner och system, som fått stor betydelse för att nedbringa industrins värmebehov. Det är i väsentlig grand hans förtjänst, att cellulosatekniken i Norden under en lång följd av år intagit och alltfort intar en ledande ställning, när det gäller att med låg värmeförbrukning framställa cellulosaprodukter av högkvalitet.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.