Christine Wennerås

Hedersdoktor 2006

Christine Wennerås och Agnes Wold har gemensamt utfört en studie för att belysa förhållandena vid tillsättning av forskarassistenttjänster i det medicinska forskningsrådet. Resultaten visade att alla sökande inte behandlades lika. Studien publicerades i en mycket uppmärksammad artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature 1997. De har båda varit mycket aktiva i olika debattfora om ämnet.

Christine Wennerås
är docent vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg och verksam som läkare vid Bakteriologiska laboratoriet och Sektionen för hematologi och koagulation vid Sahlgrenska sjukhuset. 

Hennes forskningsområde är eosinofila granulocyter, en vit blodkropp som är viktig vid allergier, parasitinfektioner och andra inflammatoriska tillstånd inklusive vissa tumörsjukdomar.
Christine Wennerås var tidigare medicinska fakultetens representant i Göteborgs universitets jämställdhetskommitté.

Wennerås och Wold har varit Sveriges representanter i ETAN (European Technology Assessment Network) - gruppen inom Science i EU.

Gemensam motivering
Christine Wennerås och Agnes Wold promoveras till hedersdoktorer för sin forskning om vad som styr kvinnors och mäns möjligheter att göra forskarkarriär. Med kvantitativa vetenskapliga metoder har de tydliggjort hur förutfattade meningar och personliga relationer påverkar bedömningen av forskares kompetens och hur detta systematiskt missgynnar kvinnor. 

Deras forskning har haft stort internationellt genomslag och har öppnat ögonen hos många i akademin för bristerna i gängse system för att värdera kvalitet. Samtidigt har de skapat redskap för analys som lett till förbättringar i forskningsfinansiärernas bedömningsprocesser. Deras forskning och deltagande i samhällsdebatten har bidragit till att sätta frågor om jämställdhet på den akademiska dagordningen.
Wennerås och Wold har gett Chalmers kunskap och medvetenhet om att en ständig kritisk analys krävs, för att de bästa forskarnas kompetens och idéer ska tas till vara vid fördelning av forskningsmedel och akademiska tjänster. Detta är en fråga av avgörande betydelse för forskningens kvalitet och ytterst också för universitetens trovärdighet och roll i ett demokratiskt samhälle.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.