Chrisna du Plessis

C-DuPlessis.jpg

Chrisna du Plessis är arkitekt och forskningsledare vid The Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) i Sydafrika. Hon är en ledande internationell expert i planering och byggande för en global, hållbar utveckling och medlem i ett stort antal styrelser och kommittéer som arbetar med hållbar stadsutveckling, till exempel FN:s miljöprogram och Earth Charter. Hon är även rådgivare och projektkoordinator för UNEP Sustainable Building and Construction Initiative Think Tank on Climate Change.

Chrisna du Plessis promoveras till hedersdoktor för sitt enträgna och praktiknära forsknings-, upplysnings- och utvecklingsarbete genom åren, där hon särskilt lyft fram villkoren i den tredje världen. Hon angriper problemen i egenskap av arkitekt, men hennes arbete spänner över ett vitt fält av frågor: Beslutsfattande, socialt ansvar, etik, klimatförändringar och den byggda miljön, hållbart byggande i en afrikansk kontext och utveckling av politiska program. Hennes arbete förenar ett systemteoretiskt perspektiv med ett stort engagemang i möjligheter i människors vardagsliv, vilket starkt har bidragit till en tvärvetenskaplig förståelse för problemfältet.

Chrisna du Plessis har haft löpande kontakt med forskare på Chalmers Arkitektur under nära 10 år. Hon har varit avgörande för lärarutbyten mellan Chalmers och Afrika/Sydafrika. Hon är en lysande föreläsare som inbjuds ofta till internationella konferenser, och har hållit föreläsningar för studenter på Arkitektur och i GMV:s regi. Hennes arbete och kontakter har stor betydelse för både forskningen och undervisningen på Chalmers inom det nya styrkeområdet för Samhällsbyggnad och det nya centret Urban Futures, som bland annat skall arbeta med stadsutvecklingsfrågor i Afrika.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.