Charles Massonnet

Charles Massonnet föddes 1914 i Arlon, Belgien och är sedan 1945 professor i hållfasthetslära och strukturmekanik vid universitetet i Liège. Han är ordförande i ett antal kommittéer inom internationella organisationer, framför allt i "Internationella föreningen för bro- och byggnadskonstruktioner" och "Europeiska stålbyggnadskonventionen".

Charles Massonnet vetenskapliga produktion präglas av stor bredd och originalitet. Han är författare eller medförfattare till sju böcker och ca 200 artiklar. Hans viktigaste insatser rör stålkonstruktioners plasicitets- och stabilitetsteori. Han har utfört ett pionjärarbete såväl med experimentella som analytiska metoder. Hans studier har i hög grad bidragit till att man nu kan utnyttja stål i bärverk effektivt och med god kännedom om brottsäkerheten.

Charles Massonnet vetenskapliga resultat har påverkat forskningen vid Chalmers och utnyttjas vid konstruktionsarbeten i svensk byggnadsindustri.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.