Carl-Olof Morfeldt

Carl-Olof Morfeldt föddes 1919 och erhöll sin grundutbildning i geologi vid Stockholms högskola. Åren 1948-60 var han assistent och speciallärare i geologi vid Tekniska högskolan i Stockholm. Efter att åren 1948-56 ha varit konsult vid Skånska Cement AB inträdde han 1956 i Hagconsult AB, där han sedan 1964 är verkställande direktör. Han är initiativtagare till och ordförande vid de internationella kongresserna Rock Store 77 och Rock Store 80.

Carl-Olof Morfeldt är expert på bergrumsbyggande och har som sådan bland annat starkt bidragit till utveckling av teknik för oljelagring i nakna bergutrymmen. Han har härvid verkat för ingenjörsgeologisk forskning, utveckling och utbildning, såväl i Sverige som internationellt.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.