Bruno Scrosati

 Hedersdoktor 2008

Bruno Scrosati promoveras till hedersdoktor för sin forskning kring nya material för batterier och bränsleceller. Han är en av pionjärerna bakom uppladdningsbara Litium-batterier, en teknologi som ligger till grund för alla batterier i dagens bärbara datorer och mobiltelefoner. Hans forskning idag har fokus på hur nanoteknologi kan påverka materialegenskaperna som kan utveckla Litium-batterier och bränsleceller för tillämpningar inom fordonsindustrin.

För Chalmers har Bruno Scrosati varit en viktig inspirationskälla, dels genom sin forskning, dels genom sitt engagemang och sin personlighet. Han har bidragit till att bygga upp högskolans starka forskning inom området hållbar utveckling. Bruno Scrosati har också varit delaktig i att utforma Stena Metalls satsning på Industriell materialåtervinning vid Chalmers.

Bruno Scrosati är professor i elektrokemi vid Universita di Roma - La Sapienza i Italien.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.