Brita Åkerman

Brita Åkerman föddes 1906 och avlade 1928 filosofie kandidatexamen i Uppsala och 1933 filosofie licentiatexamen i Stockholm. Efter anställning i Fredrika Bremerförnumdet och olika statliga myndigheter verkade hon under en lång följd av år i Svenska Slöjdföreningen. Hon genomförde i början av 1940-talet den första sociologiska bostadsvaneundersökningen och var en av initiativtagarna till nuvarande Konsumentverket.

Brita Åkermans insatser som forskare, opinionsbildare och skribent har gällt de vanliga människornas bostäder, de ting de omger sig med och deras möjligheter att få sina behov och önskemål tillgodosedda. Skarpsinnigt och oförtrutet har hon samlat och förmedlat kunskper och erfarenheter om verkligheten. Hennes insatser har haft pionjärkaraktär och hon har med sin klarhet och klokhet fungerat som en pålitlig vägvisare i strävan efter goda bostäder och bra bruksvaror.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.