Boris Alexandrovitj Sevastjanov

Boris Alexandrovitj Sevastjanov är född 1923 i Moskva. Han fick sin grundutbildning vid Moskvauniversitetet med examen 1948, avlade sin kandidatexamen 1952 vid Steklovinstitutet för matematik där han också disputerade 1968. Han är idag professor emeritus i matematik vid Moskvauniversitetet och Steklovinstitutet.

Boris Alexandrovitj Sevastjanov har under svårigheter av olika slag med bevarad integritet lyckats utveckla vetenskap av världsklass. Han är fader till den ryska skolan i förgreningsprocesser, som beskriver hur populationer växer till och dör ut - alltifrån fysikens kaskader av partiklar som splittras till celltillväxt eller arternas utveckling. Denna skola var under Sevastjanovs aktiva tid som forskare världsledande, tillsammans med den amerikanska skola som initierats av Theodore E. Harris, som blev hedersdoktor vid Chalmers 1989. Sevastjanovs elever för idag denna forskningstradition vidare i nära samarbete med Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.