Bogdan Baranowski

Bodgan Baranowski fram Warszawa, född 1927, erhöll sin grundutbildning vid universitetet i Wroclaw och var sedan verksam ett par år vid universitetet i Krakow. Han disputerade för doktorsgraden 1956 och är sedan detta år knuten till Polska Vetenskapsakademiens institut för fysikalisk kemi i Warszawa, där han sedan 1964 är professor. Han har under längre perioder varit gästforskare i Amsterdam, Bryssel, Freiberg DDR och Rostock, samt vid flera tillfällen vid Chalmers.

Bogdan Baranowski har gjort framstående insatser inom flera olika forskningsområden. Ett område, som bedöms vara av stort intresse för den framtida energitekniken, är metallhydrider. Med upptäckten av nickelhydrid inledde han mycket omfattande undersökningar av metall-väte-system, varvid han har varit den förste att arbeta med vätgas vid höga tryck. Detta krävde en speciell expertimentell metodik. Ett annat område är termodynamiken för irreversibla processer, där han bl a har intresserat sig för tvåvassystem och för ytsystem, speciellt monolager bestående av många komponenter. Ett tredje område är termodiffusion där han har ägnat sig åt såväl vätskor som gaser.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.