Bo Simmingsköld

Bo Simmingsköld föddes 1919, utexaminerades från Chalmers, avdelningen för kemi och kemisk teknologi 1944 och blev då assistent hos professor J Arvid Hedvall. Han avlade teknologie licentiatexamen 1950.

Sedan 1945 är Bo Simmingsköld chef för Glasforskningsinstitutet i Växjö och han har byggt upp institutets verksamhet från grunden.

Bo Simmingsköld har ägnat hela sitt verksamma liv åt glasets teknologi och han är en central gestalt för svensk glasindustri och dess tekniska utveckling. Hans forskning har varit inriktad huvudsakligen på framställning av färglöst glas, glassmältans angrepp på ugnsmaterialet, kartläggning av fysikaliska egenskaper, främst viskositet i olika glassystem, och miljöförbättringar i glasindustri, t ex reduktion av blyhalt och arsenikanvändning.

Bo Simmingskölds forskningar, som rönt internationell uppmärksamhet, har också fått vidsträckt teknisk betydelse för svensk och även utländsk glasindustri. Han har dessutom ständigt varit en skicklig teknisk rådgivare, främst till den traditionella manuella glasindustrin men också till maskinglasindustrin. Han har som sådan och som glasforskare vunnit stort anseende.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.