Björn Lundvall

Björn Lundvall föddes 1920 och examinerades 1943 från avdelningen för elektroteknik vid Tekniska högskolan i Stockholm. Samma år anställdes han vid L M Ericsson, där han sedan dess haft sin verksamhet. Han blev 1960 chef för transmissionsavdelningen och 1964 verkställande direktör. Han är sedan 1977 styrelseordförande i koncernen.

Björn Lundvall har gjort betydelsefulla insatser vid utvecklingen av bärfrekvenssystem för överföring av många samtidiga telefonsamtal via koaxialkablar. Under Björn Lundvalls ledarskap har inom L M Ericsson skett en kraftig expansion av den tekniska utvecklingen och en ökad satsning på internationell marknadsföring. Han var en av initiativtagarna till utvecklingsaktiebolaget ELLEMTEL, vid vilket bland annat idag så aktuella AXE-systemet för elektroniska telefonväxlar utvecklats.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.