Birgit Jacobson

Birgit Jacobson promoveras till hedersdoktor för sina insatser inom avancerad fortbildning. Insatserna är helt unika vilket också uppmärksammats internationellt. Hon är bland annat fellow vid Churchill College vid Cambridge University och har ett omfattande kontaktnät både inom akademin och internationellt näringsliv.


Birgit Jacobson tog examen som civilingenjör från Chalmers 1963 och hon har en lång karriär bakom sig både inom industrin (Gränges aluminium) och i akademin. Hon disputerade vid Linköpings universitet där hon arbetade som lärare och forskare. I slutet av 70-talet arbetade hon vid Stanford University. När hon återvände 1980 startade hon företaget Continuing Education Institute-Europe AB, där hon arbetar med att förmedla aktuell kunskap inom utvalda teknikområden till professionella ingenjörer och forskare. För närvarande är 150 av världens främsta experter engagerade som lärare och företaget har etablerat sig på den internationella marknaden som ett av de avancerade fortbildningsföretagen inom framförallt mikroelektronik, fotonik och telekommunikation.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.