Bernhard Palsson

Hedersdoktor 2009

Bernhard Palsson promoveras till hedersdoktor för sin excellenta forskning inom området metabol modellering av levande celler. Hans banbrytande bidrag till forskning om hur information från bestämda ordningsföljder i arvsmassan överförs till funktioner i cellen utgör ett viktigt exempel på integrering mellan matematiska modeller och modern biologi.
Hans angreppssätt, användningen av "metabolic engineering" - där man använder genteknik för att introducera nya biokemiska reaktioner i en värdcell eller ändra metabola flöden - har betydelse för utvecklingen av mer effektiva cellfabriker som kan användas för en hållbar produktion av bränsle och kemikalier. Men kanske är det av ännu större betydelse att hans matematiska modeller kan ge en direkt förståelse av hur metabolismen i människans celler har samband med sjukdomsutveckling. Modellerna kan därför användas för förbättrad diagnos och utveckling av nya mediciner.

Bernhard Palsson har en nära kontakt med avdelningen för systembiologi på Chalmers genom gemensamma forskningsprojekt rörande metabol modellering. Hans forskning är ett bra exempel på hur ingenjörsmässiga principer kan användas för att föra livsvetenskapen framåt, och hans forskning har utgjort basen för ett flertal nya företag. Bernhard Palsson är professor i bioengineering och adjungerad professor i medicin vid University of California, San Diego, USA.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.