Arne Brändström

Arne Brändström föddes 1925 (- 2012), studerade vid Uppsala universitet och disputerade där för filosofie doktorsgrad 1954. Sedan 1954 har han varit knuten till svensk läkemedelsindustri, först till AB Pharmacia i Uppsala och därefter till AB Hässle i Göteborg och Mölndal. Han var "senior scientist" vid AB Hässle med stor frihet att själv ställa och lösa problem.

Arne Brändström var organisk kemist med breda intressen inom läkemedelskemi, syntes, separation och biokemi. Han var dessutom intresserad av fysikalisk-kemiska samband som jämvikter och kinetik. Utvecklingen av nya läkemedel kräver allt djupare förståelse av verkningsmekanismerna. Arne Brändströms tolkning av kinetiken för det potentiella magsårsmedlet Omeprazols (senare Losec) reaktioner in vivo och in vitro har visat en rad nya och överraskande reaktioner i den sk omeprazols-cykeln. De förklarar detta läkemedels unika verkningar i magslemhinnans paretalceller. Vidare var Arne Brändström en av forskarna bakom Seloken, ett av världens mest sålda läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Sidansvarig Publicerad: ti 12 jan 2016.