Anne-Grete Hestnes

Anne-Grete Hestnes, professor vid Norges Tekniskt-Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim, tillhör de främsta experterna i världen inom energisnålt byggande och solenergiteknik för hållbar utveckling. Hon har mer än 25 års erfarenhet av undervisning, forskning och praktik inom fältet och har etablerat sig på den internationella fronten som bland annat artikelförfattare och expertutvärderare samt aktiv deltagare i olika internationella nätverk och kommittéer, exempelvis som ordförande i den internationella organisationen för solenergi, International Solar Energy Society, ISES. Sedan ungefär 15 år har hon varit projektledare för stora internationella forskningsprojekt inom ramen för the International Energy Agency's Solar Heating and Cooling Programme.

Motivering
Anne-Grete Hestnes har varit engagerad i utformningen av Chalmers miljöprofessur i uthålligt samhällsbyggande, "Design for Sustainable Urban Development", och har också tagit initiativet till ett svensk-norskt samarbete i form av ett masterprogram i hållbart byggande på Chalmers. Med sin erfarenhet och sitt internationella nätverk är hon en viktig tillgång för Chalmers och de nordiska arkitekturskolornas kompetens inom hållbart och energisnålt byggande.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.