Anders Tjellström

A_Tjellstrom.jpg  

Hedersdoktor 2009

Anders Tjellström är docent vid avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Pensionerad sedan flera år är han fortfarande aktiv i forskningsprojekt och leder ofta internationella work-shops, symposier och paneler vid större konferenser.

Anders Tjellström promoveras till hedersdoktor för sin framstående forskning kring skallbensförankrade implantat, och för sina stora insatser för tvärvetenskaplig samverkan mellan medicin, teknik och företag. Hans speciella insatser för utvecklingen av den benförankrade hörapparaten BAHA - där man använder den s.k. benledningen och därmed kan gå förbi hörselgång, trumhinna och mellanöra och stimulera hörselsnäckan direkt - har rönt mycket stor internationell uppmärksamhet.
Kännetecknande för Anders Tjellström är att han med sin respekterade yrkesskicklighet kombinerad med stor social kompetens lyckats föra ut nyskapande medicintekniska lösningar till bred klinisk tillämpning - ett nödvändigt steg men där många goda idéer ofta faller. Mycket tack vare hans insatser har två världsledande hörapparatföretag etablerat sig i Göteborgsregionen.

Anders Tjellström har genom sina kontakter skapat forskningssamverkan för Chalmers med flera välkända internationella universitet.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.