Anders Hård

Anders Hård föddes 1922, ingenjör och civilekonom, arbetade först med marknadsfrågor, bl a som marknadschef på Alcro. Ombedd att organisera en neutral färgforskning, var han med om att bilda och leda först Colour Centre 1962, sedan Stiftelsen Svensk Färgcentrum 1964. Med om starten av den senare var såväl IVA som Svenska Slöjdföreningen, STU och färgindustrin. Anders Hård var också aktivt bidragande till att den internationella färgorganisationen AIC bildades 1969.

Genom att omarbeta väsentliga principer i Tryggve Johanssons och Hesselgrens färgsystem etablerade sig Anders Hård som färgforskare. På detta sätt utvecklades det naturliga färgsystemet NCS, som vid ett första internationellt färgsymposium i Luzern 1965 blev erkänt som det enda perceptiva systemet. Senare blev NCS svensk standard och används numera för nästan all färgsättning i Sverige och såsom det generella beskrivningssystemet i undervisningen. NCS är spritt över världen och har gjort svensk färgforskning och Anders Hård internationellt kända. Under 1970- och 80-talen har Anders Hård fortsatt färgforskningen under tema "Färg – människa och miljö" och är ny sysselsatt med att skriva en bok om färglära.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.