Alf Åkerman

Alf Åkerman föddes i Lund 1923, examinerades 1949 som civlingenjör från avdelningen för Kemi vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm och 1954 som civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Efter sin civilingenjörsexamen verkade Alf Åkerman under en tioårsperiod vid dåvarande Reymersholms gamla industri AB, först som utvecklingsingenjör och sedan som chef för bolagets forsknings- och utvecklingsavdelningen. Han var överingenjör och senare vice verkställande direktör vid AB Marabou 1959-67. Sedan 1968 har han varit verkställande direktör vid Skandinaviska Enskilda Banken, först i Stockholm och under tiden 1970-84 i Göteborg med ansvar för bankkoncernens verksamhet i västra Sverige. Alf Åkerman är styrelseordförande i bl a Boliden AB, AB Hasselblad, Perstorp AB och styrelseledamot i ett flertal större och mindre företag.

Alf Åkerman hör till förgrundsgestalterna i svenskt näringsliv. Som ingenjör, bankman och styrelsemedlem har han i sitt initiativtagande, projektdrivande och beslutsfattande arbete dokumenterat sig som en mycket skicklig, förnyelseinriktad och resultatorienterad ledare med internationella perspektiv. Med utgångspunkt i sin gedigna personliga kompetens, har han ofta på ett avgörande sätt både i högskola och industri medverkat i tillskapande av verksamheter som syftar till utveckling eller utnyttjande av ny eller förbättrad teknik.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.