Alec W Skempton

Alec W Skempton från London, föddes 1914 och erhöll sin utbildning vid Imperial College i London, där han också erhöll doktorsgrad 1946. Han är sedan dess verksam vid Imperial College där han 1955 blev professor i geoteknik och 1957 professor i väg- och vattenbyggnadskonst.

Alec W Skempton förde på 1950-talet snabbt fram Imperial College till en tätposition inom den geotekniska forskningen. Han har gjort speciellt värdefulla insatser inom området lerors skjuvhållfasthet och släntstabilitet och har därvid starkt ökat insikten om behovet av tvärvetenskapliga kontakter mellan geoteknik och geologi. Institutionerna för geoteknik och Imperial College och Chalmers har haft ett långvarigt forsknings- och forskarsamarbete.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.