Åke Vrethem

Åke Vrethem har verksamt bidragit till, att den svenska starkströmselektroniken idag intar en ledande ställning i världen. Under sin anställning vid Vattnfallsstyrelsen och senare såsom chef för ASEA har han varit en av de drivande krafterna vid lösandet av uppgiften att överföra elektrisk kraft från övre Norrland till södra och mellersta Sverige. Detta företag, som utgjort en väsentlig förutsättning för vårt lands ostörda materiella framåtskridande, har också inneburit ett tekniskt pionjärarbete av högsta klass. Under tidigare år utövade Åke Vrethem ett livligt och värdefullt tekniskt författarskap. Högskolan har vid utbyggandet av sina starkströmslaboratorier åtnjutit hans intresse och stöd.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.