Åke Lundqvist

Åke Lundqvist föddes 1932 och blev civilingenjör 1956 vid Kungliga tekniska högskolan (KTH), Stockholm. Efter ingenjörsverksamhet bl a vid Philips blev han 1963 konstruktionschef för mobil radio vid vad som sedermera skulle bli Ericsson Radio Systems AB. Han var 1977-88 verkställande direktör för detta företag som under hans ledning kom att utvecklas till ett världsledande företag inom området radiokommunikation. Från 1989 är han chef för Ericssons och General Electrics mycket stora gemensamma utvecklings- och marknadssatsning i USA inom området mobil telekommunikation.

Åke Lundqvist insåg tidigt den trådlösa och därmed mobila telekommunikationens möjligheter och betydelse, inte minst i civila telefonitillämpningar. Senare kom hans ledarskap och personliga kompetens när det gäller avancerade systemfrågor, bedömning av tekniska och kommersiella risker och analyser av marknaden att bli en förutsättning för Ericsson Radio Systems att åta sig en rad mycket stora och komplicerade systermorder. På dessa order har Ericssonkoncernen byggt upp sin starka ställning inom mobil kommunikation och en för svensk industri betydelsefull högteknologi-nisch skapats.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.